×
☰ MENU

Kodeks dobrych praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk

https://roslinnaszama.pl/

Kodeks stanowi zestawienie dobrych praktyk zawierających normy etyczne i zawodowe, którymi kierujemy się przy obsłudze naszych klientów dokonujących zakupu w sklepie charytatywnym.

Drodzy Kupujący – wspierający działania statutowe Fundacji Centaurus – Międzynarodowej Organizacji na rzecz Zwierząt i Ekologii. Dbając o Wasz komfort i bezpieczeństwo oddajemy dobrowolne zobowiązanie który będziemy kierować się w naszym sklepie internetowym.

Fundacja Fundusz Fundacji Centaurus zobowiązuje się do:

 1. działa zgodnie z obowiązującymi sprzedawcę internetowego przepisami. W przypadku zmian obowiązujących przepisów, będziemy podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu dostosowania swojej działalności do zmienionych przepisów;

 2. podawania informacji umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację, co najmniej w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy – w szczególności aktualne dane teleadresowe (informacja powinna zostać podana w sposób czytelny i łatwo dostępny z każdego miejsca serwisu internetowego);

 3. bezwzględnego przestrzegania regulaminu;

 4. informowania w sposób wyraźny o celu i zakresie gromadzenia informacji o kliencie, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych w tym RODO;

 5. zabezpieczenia gromadzonych danych, jak również realizację praw podmiotu, którego gromadzone dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 6. informowania o cenie brutto oraz całkowitej cenie oraz warunkach dostawy;

 7. czytelnego i jasnego informowania o wszelkich dodatkowych opłatach;

 8. informowania dokonującego zakupu o dostępnych sposobach płatności oraz ich ewentualnych kosztach oraz o momencie pobierania opłaty;

 9. informowania o prawie odstąpienia od umowy oraz rzetelnym realizowaniu tego prawa dla konsumentów;

 10. zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania wszelkich informacji;

 11. umożliwienia dokonującemu zakupu kontakt w formie telefonicznej lub e-mailowej oraz przez formularz kontaktowy.